Bachelor

En bacheloruddannelse er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en kandidatuddannelse.

Det overordnede formål med en bacheloruddannelse er, at den studerende skal erhverve sig viden, færdigheder og kompetencer på fagområdet og at kunne bidrage til løsning af konkrete, praktiske problemstillinger i relation til forskellige arbejdskontekster og fagområder.

Den studerende skal opnå en grundlæggende viden om og indsigt i bacheloruddannelsens fagområde samt færdigheder og kompetencer til at kunne identificere og analysere faglige problemstillinger ved hjælp af fagets metoder.

Den studerende skal blive i stand til at arbejde selvstændigt inden for fagets rammer på et niveau, der lever op til internationale standarder.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å