Master

En masteruddannelse tilbyder studerende med praktisk erhvervserfaring og en forudgående uddannelsesbaggrund en forskningsbaseret videregående uddannelse inden for det valgte fagområde.

Uddannelsens overordnede formål er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor fagområdet med henblik på at kvalificere de studerende til at kunne varetage højt kvalificerede funktioner i virksomheder, institutioner m.v.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å