Professionsbachelor

En professionsbachelor har til formål at kvalificere den studerende til at varetage opgaver inden for det valgte fagområde.

Formålet med uddannelsen er endvidere at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse at læse videre på master- og kandidatniveau.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å