HD

En diplomuddannelse er en forskningsbaseret deltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for fortsat udøvelse af erhvervsfunktioner.

Det overordnede formål med en diplomuddannelse er, at den studerende skal bygge videre på og supplere sin indsigt i fagområdet og derigennem opnå en nuanceret viden om teorier, metoder og kernefelter i fagområdet. Herudover skal den studerende arbejde på at skabe sin egen kompetenceprofil i samspillet mellem fagområdet og andre fagområder og/eller professioner.

Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til sit fagområde og selvstændigt kunne anvende principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til teoretiske og praktiske problemstillinger.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å