Kandidat

En kandidatuddannelse er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere til optagelse på en ph.d.-uddannelse.

Det overordnede formål for en kandidatuddannelsen er, at den studerende skal bygge videre på og supplere sin indsigt i fagområdet og derigennem opnå en nuanceret viden om teorier, metoder og kernefelter i fagområdet. Herudover skal den studerende arbejde på at skabe sin egen kompetenceprofil i samspillet mellem fagområdet og andre fagområder og/eller professioner.

Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til sit fagområde og selvstændigt kunne anvende principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til teoretiske og praktiske problemstillinger.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å