Læreprocesser (Master) - Aalborg

Studieordninger
På denne side kan du se alle studieordninger for den valgte uddannelse. I studieordningerne kan du blandt andet læse om uddannelsens moduler, indhold, forløb og kompetenceprofil.

Årgange
De fleste uddannelser har studieordninger i mere end én årgang. En årgang er det samme som et fuldt studieår – fx indeholder årgang 2023/24 alle studieordninger, der er gældende i perioden fra 1. september 2023 til og med 31. august 2024. En studieordning er typisk identisk på tværs af årgange.

Versioner
Der kan være mere end én version af en studieordning i en årgang – for eksempel kan uddannelsen have en 2017-, en 2019- og en 2020-version af studieordningen. Dette skyldes typisk, at der er blevet foretaget betydelige ændringer til en studieordning, hvilket har afstedkommet en ændret, nyere version. Hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet på (og som dermed gælder for dig), bør du spørge dit studienævn.